Informacje dla mediów z Polski

Inicjatywa Upamiętnienia Zagłady Romów 2014

Komunikat prasowy 2 Sierpnia

Komunikat prasowy Konferencja naukowa

Program konferencji edukacyjnej

Zasady akredytacji dziennikarskiej

 

Zasady akredytacji dziennikarskiej

Biuro prasowe ternYpe
Kontakt dla wszystkich mediów: media@2august.eu
Media zagraniczne: Dafina Savic, +48 663335295
Media polskie: Artur Jaworski, +48 881233199

Akredytacja dziennikarska
Wszyscy przedstawiciele mediów, którzy chcieliby wziąć osobisty udział w Inicjatywie Upamiętnienia Zagłady Romów proszeni są o zgłoszenie się po oficjalną akredytację dziennikarską przyznawaną przez organizatora wydarzenia Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe. Prosimy pamiętać, że media oraz dziennikarze z partnerskich organizacji muszą również ubiegać się o oficjalne pozwolenie. Akredytacja dziennikarska będzie przyznawana pod określonymi poniżej warunkami:
1. Rejestracja przedstawicieli mediów : W celu uzyskania akredytacji dziennikarskiej prosimy o przekazanie przed 31.07.2014 następujących informacji: imienia i nazwiska lub nazwy medium z podaniem osoby kontaktowej; adresu e-mail; telefonu; zakresu publikacji; określenie, w które dni wydarzenia planowana jest obecność; zgodę na poniższe warunki akredytacji. Prosimy również zgłaszać ewentualne dodatkowe prośby związane z produkcją materiału.

Ceremonia 2 Sierpnia na terenie Auschwitz-Birkenau – dodatkowe warunki
1. Ogólna akredytacja dziennikarska: Ogólna akredytacja dziennikarska przyznawana przez Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe umożliwia uczestniczenie mediów we wszystkich wydarzeniach organizowanych w ramach „Inicjatywy Upamiętnienia Zagłady Romów” w 2014 roku wraz z Ceremonią Upamiętniającą na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu. Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe jest odpowiedzialna za przekazanie listy akredytowanych dziennikarzy pracownikom biura prasowego Muzeum w celu uniknięcia późniejszych problemów z pracownikami ochrony. Ekipy operatorskie prosimy o wcześniejsze skonsultowanie swojego pojawienia się na terenie muzeum z biurem prasowym Inicjatywy.

2. Ogólne warunki Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau: Producent w/w materiałów oświadcza i zobowiązuje się, że żadna część z nakręconego materiału nie zostanie użyta do produkcji filmu lub reportażu, którego treść będzie sprzeczna z prawdą historyczną, zaszkodzi dobrej reputacji ofiar obozu koncentracyjnego Auschwitz lub samemu Muzeum.

Ogólna informacja prasowa

Inicjatywa Upamiętnienia Zagłady Romów
Inicjatywa zorganizowana z okazji upamiętnienia 70. rocznicy Zagłady Romów przez Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe i jej partnerów zbierze ponad 1000 młodych Romów i nie-Romów z całej Europy na kilka dni w okolicy 2 sierpnia 2014. Celem tego spotkania jest podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków, społeczeństwa obywatelskiego i decydentów w kwestii Zagłady Romów, jak również mechanizmów antycyganizmu w trudnym, ale aktualnym kontekście rosnącego rasizmu, mowy nienawiści i ekstremizmu w Europie.

ternYpe chce również wzmocnić młodych Romów, żeby ich głos mógł stać się zaczynem pozytywnej zmiany wprowadzającej solidarność wśród młodzieży! Mamy jasną wizję, aby dokonać pozytywnych zmian w Europie. Jako młodzi Romowie i nie-Romowie, wierzymy w to, iż możemy zbudować europejską kulturę w oparciu o równe szanse dla wszystkich, szacunek, dialog oraz respektowanie praw człowieka. Z dużym zaangażowaniem realizujemy naszą misję, tworzymy przestrzeń dla młodych ludzi tak, by stawali się aktywnymi obywatelami poprzez mobilizację, samoorganizację, uczestnictwo oraz zmotywowanie. Opowiadamy się za szerszym uznaniem/rozpoznaniem Zagłady Romów w Europie i formalne uznanie 2 Sierpnia za Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego objął swoim patronatem Inicjatywa Upamiętnienia Zagłady Romów.

2 Sierpnia – Ceremonia Upamiętniająca
W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 r. w komorze gazowej V Obozu Auschwitz Niemcy zgładzili, wszystkich pozostających przy życiu, 2897 jeńców pochodzenia romskiego. Byli wśród nich zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Ich ciała zostały spalone w dołach w pobliżu krematorium. Z tego powodu 2 sierpnia 2014 ternYpe i jej partnerzy zapraszają ponad 1000 młodych Romów i nie-Romów z 25 krajów, by wspólnie uczestniczyli w ceremonii upamiętniającej to wydarzenie, na terenie było obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W programie znajduje się m.in. wizyta młodych ludzi wraz z Ocalałymi w Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau czy ceremonia upamiętniająca pod Pomnikiem Zagłady Romów i Sinti. Naszym celem jest wspieranie kultury pamięci oralnej i zbudowanie wspólnej pamięci historycznej, tak by w momencie, w którym pozostało już niewielu Ocalałych, młodzi ludzie mogli już dziś wziąć odpowiedzialność i przekazywać pamięć o ofiarach reżimu nazistowskiego przyszłym pokoleniom.

Ceremonia upamiętniająca 70. rocznicę likwidacji “Zigeunerlager”
Stowarzyszenie Romów w Polsce oraz Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów organizują 2 sierpnia 2014 ceremonię upamiętniającą 70. rocznicę likwidację “Zigeunerlager” na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Ceremonia zaczyna się o 11.45 i będzie miała miejsce pod Pomnikiem Zagłady Romów i Sinti.

Upamiętniające akcje przygotowane przez młodzież
ternYpe i jej partnerzy przygotowali kilka małych akcji upamiętniających przez i dla młodych ludzi na terenie byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, które będą miały miejsce między godziną 14. a 17. Szczegółowy program przedstawimy w najbliższym czasie.

Forum Społeczne Ruchu Młodych Romów :
31 lipca – 1 sierpnia, 2014 Uniwersytet Pedagogiczny

Ucz się z przeszłości i działaj w teraźniejszości – to jeden z głównych celów tego wydarzenia i inicjatywy upamiętniającej. Chcemy wspierać oddolne ruchy społeczne, organizacje, zarówno romskie, jak i nie romskie, które szukają sprawiedliwości społecznej, solidarności i wzajemnego szacunku pomiędzy Romami i nie-Romami; oraz stworzyć wspólną inicjatywę przeciwko dyskryminacji, rasizmowi, społecznemu wykluczeniu i antycyganizmowi. Podczas wydarzenia przyjrzymy się bliżej przeszłości, jak i poruszymy kwestie związane z problemami i zagrożeniami w dzisiejszej Europie. Chcielibyśmy umocnić młodych w ich zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej tak, aby stali się przyczyną zmian w swoich środowiskach. Ponad 70 organizacji z 25 krajów zrzeszających młodych ludzi weźmie udział w naszej inicjatywie! Będą miały miejsce: debaty, giełda młodzieżowych organizacji, wirtualna przestrzeń działań, “Miejsce akcji” i przestrzeń dla wystaw, teatralne forum, miejsce spotkań pomiędzy młodymi ludźmi i instytucjami z całej Europy oraz festiwal muzyki romskiej.

Międzynarodowa konferencja ekspercka
Międzynarodowa konferencja ekspercka zgromadzi ponad 70 ekspertów, osób zainteresowanych i edukatorów z romskich i nie-romskich (młodzieżowych) organizacji w celu wspólnego przedyskutowania strategii upamiętniania Holokaustu, dokonania przeglądu aktualnych edukacyjnych podejść oraz materiałów, a także by podzielić się skutecznymi praktykami i edukacyjnymi narzędziami. Podstawowym celem tego wydarzenia jest podniesienie świadomości o Zagładzie Romó w, która nie jest jeszcze uznawana w wielu krajach przez instytucje zajmujące się zarówno formalną, jak i nieformalna edukacją, a także do wzmocnienia walorów edukacyjnych i realnego znaczenia uroczystości upamiętniających zwłaszcza w świadomości młodych Romów i nie-Romów. Strategia ternYpe polega na zwiększaniu udziału i zaangażowania młodzieży romskiej w uroczystościach upamiętniających Zagładę Romów, co stawia kolejne pytania o role młodego pokolenia, jako takiego, co jest w stanie z tego doświadczenia wynieść i jak jest ono ważne dla tożsamości młodych ludzi jako części społeczności romskiej. Ponadto celem konferencji jest wytworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy i synergii między naukowcami, ekspertami, dziennikarzami, osobami decydującymi o edukacji, samymi edukatorami i trenerami, zwłaszcza z romskich i nie romskich młodzieżowych organizacji.

Spotkania z Ocalałymi i naocznymi świadkami
Projekt ten angażuje również Ocalałych z Zagłady Romów pochodzących z Polski, Rumunii, Węgier, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. Prawie 70 lat po ludobójstwie w czasie II Wojny Światowej, są to już ostatnie możliwe chwile, aby wysłuchać bezpośrednio wspomnień naocznych świadków. W trakcie naszej inicjatywy zapewnimy młodym ludziom możliwość osobistego spotkania i wysłuchania historii Ocalałych. Będą się one odbywać w formie moderowanych, małych, raczej intymnych spotkań młodych ludzi z naocznymi świadkami tamtych wydarzeń zarówno w trakcie wizyty w Państwowym Muzeum w Auschwitz, jak i w Krakowie.

Partnerzy i wsparcie
Organizatorzy: Inicjatywa jest organizowana przez Sieć Młodzieżowych Organizacji Romskich ternYpe i Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos z Krakowa. Współorganizatorami są m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Phiren Amenca International Network, European Union of Jewish Students, ERGO Network, Koalicja Przeciwko Mowie Nienawiści, Żydowskie Muzeum Galicja.

Patronaty: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego objął swoim patronatem Inicjatywę Upamiętnienia Zagłady Romów. Dodatkowo patronatu udzielili m.in: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP, Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Małopolski, Prezydent Miasta Krakowa.

Mecenasi: Projekt jest wspierany m.in. przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA), Radę Europy – Departament ds. Młodzieży, Agencję Wykonawczą KE ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.