Romano Theater: Rukeli Trollmann

Performance Rukeli (1)Galicja Jewish Museum:
Wednesday, July 30th, 2014 at 21.00
Żydowskie Muzeum Galicja,
30 lipca 2014 (środa), godz. 21.00

PL Galicia_Page_1

 

 

A theater piece of Romano Theater, Cologne,
based on the text „Gypsy-Boxer“ of Rike Reiniger
Sztuka teatralna grupy Romano Theater z Kolonii
oparta na tekście „Gypsy-Boxer“ Rikego Reinigera

Directed by / Reżyseria: Nada Kokotovic
Actors / Aktorzy: Nedjo Osman, Arno Kempf

Przedstawienie
Johann Wilhelm Trollmann jest na początku lat trzydziestych gwiazdą ringu, idolem młodzieży, obiektem westchnień kobiet. Jest przystojny, odnosi sukcesy, jest popularny i ceniony. Jest Sinto, a jego romskie imię brzmi „Rukeli”. W 1933 roku zdobywa dla Niemiec mistrzowstwo w wadze półciężkiej. Tytuł zostaje mu jednak odebrany, a Rukeli trafia do obozu koncentracyjnego, gdzie zostaje zamordowany. W roku 2013 minęła osiemdziesiąta rocznica zdobycia tego mistrzostwa. W spektaklu „Rukeli” artyści powracają do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Opowiadają oni przede wszystkim historię prawdziwej przyjaźni, której nic nie jest w stanie pokonać. Nikt nie wie tego lepiej niż Hans, przyjaciel Rukeliego. Proste, życzliwe gesty z jego dzieciństwa zakotwiczają się w nim tak głęboko, że nie istnieje dla niego żaden „brudny Cygan”. I to właśnie Hans opowiada o przyjaźni, która nie miała prawa istnieć za panowania Nazistów, a która przetrwała nawet śmierć Rukeliego…

The Performance
Johann Wilhelm Trollmann is a star in the boxing ring in the beginning of the 30s, a youth idol, a heartthrob, well looking, successful, popular and recognized. He is Sinto and his Romanes name is “Rukeli”. 1933 he becomes the German champion in light-heavyweight. The Nazi withdraw his title and kill him in a concentration camp. 2013 marked the 80th anniversary of Rukeli’s championship. – The theatre piece “Rukeli” reflects the fate of the boxer. It deals predominantly with a true friendship, because racism does not box itself through when it concerns friendship, humanity and justice. Nobody knows this better than Rukeli’s friend Hans. Simple, affectionate gestures are so deeply fixed since his childhood that there are no “dirty gypsies” for him. Hans tells the story of friendship, which is not allowed under the Nazi regime, and which lasts beyond the death of Rukeli…

Die Aufführung
Johann Wilhelm Trollmann ist Anfang der 30er Jahre ein Star im Boxring, ein Idol für die Jugend, ein Frauenschwarm, gut aussehend, erfolgreich, populär und anerkannt. Er ist Sinto und sein Romanes-Name ist „Rukeli“. 1933 wird er Deutscher Meister im Halbschwergewicht. Die Nazis entziehen ihm den Titel und ermorden ihn im KZ. 2013 jährte sich Rukelis Meisterschaft zum 80.Mal. – Das Stück „RUKELI“ reflektiert das Schicksal des Boxers. Es handelt vor allem von wahrer Freundschaft. Denn Rassismus boxt sich nicht durch, wenn es um Freundschaft geht, um Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Das weiß niemand besser als Rukelis Freund Hans. Einfache, liebevolle Gesten aus seiner Kindheit verankern sich so tief, dass es für ihn keinen „ dreckigen Zigeuner“ gibt. Hans erzählt die Geschichte einer Freundschaft, die unter den Nazis nicht bestehen darf und doch über Rukelis Tod hinaus existiert …

Partnership
This performance is organized by ternYpe International Roma Youth Network and Amaro Drom e.V. (Germany) with Galicja Jewish Museum (Krakow) and Theater TKO / Romano Theater (Cologne).
Przedstawienie zorganizowane przez ternYpe International Roma Youth Network oraz Amaro Drom e.V. (Niemcy) we współpracy z Żydowskim Muzeum Galicja (Kraków) oraz Theater TKO / Romano Theater (Kolonia).

PL Galicia_Page_1

DE Amaro Drom